Lesley Hustinx

Lesley Hustinx

Vakgroep Sociologie / Centrum voor Sociale Theorie (CST)
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Website: http://www.ugent.be/ps/sociologie
Telefoon: +32 9 264 84 71
E-mail:

Onderzoeksthema's: Participatie & Integratie | Identiteit | Beleid & Recht

Volledige bibliografie

Lesley Hustinx is hoofddocent aan het Centrum voor Sociale Theorie, Departement Sociologie, Universiteit Gent. Haar voornaamste specialisaties zijn sociale theorie, politieke sociologie en derdesectoronderzoek. Haar onderzoek focust op de gevolgen van laatmoderne maatschappelijke transformaties voor burgerschap en vrijwillige solidariteit. Lopend onderzoek richt zich onder andere op vraagstukken van burgerschap en mensenrechten in een context van globalisering en toegenomen migratie, zowel vanuit het perspectief van de migranten zelf als vanuit beleidsmatig oogpunt, in het bijzonder een governmentality perspectief.

Lesley Hustinx promoveerde aan de Universiteit van Leuven en was gastonderzoeker aan de London School of Economics, de University of Pennsylvania en de University of Southern California. Ze zetelt in het bestuur van de International Society of Third Sector Research en de editorial board van Voluntas. Ze is expertlid van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

 

Recente publicaties