Wereldwijde migratie en mobiliteit

Evolutie en tendenzen van werelwijde migratie; determinanten van migratie; regimes van mobiliteit

De nexus klimaatverandering-migratie-gezondheids(zorg)

Omschrijving: Het doel van dit onderzoeksproject is het verbeteren van ons begrip van de nexus klimaatverandering, migratie en gezondheid(zorg), het thema van het CliMigHealth ITN gecoördineerd door de Universiteit Gent. Klimaatverandering vormt een belangrijke motor van migratie. Het heeft ook een negatieve invloed op de gezondheid en zet de gezondheidszorgstelsels in het Zuiden onder druk. Migratie kan op haar beurt gevolgen hebben voor de gezondheid en de toegang tot gezondheidsdiensten van migranten, evenals van hun thuisgemeenschappen en van deze waarnaar ze migreren. De nexus is complex en interacties, effecten en feedbackloops tussen de verschillende drijvende krachten en actoren worden niet altijd goed begrepen. Dit project heeft tot doel bij te dragen aan adequate en duurzame responsen en oplossingen voor de nadelige gevolgen van klimaatverandering en migratie voor de menselijke gezondheid door ons inzicht te vergroten in deze nexus.
Promotor(en): Ilse Ruyssen , Charlotte Scheerens , Ine Lietaert , Ilse Derluyn , Glenn Rayp , Sorana Toma
Onderzoek(st)er(s): Ilse Ruyssen , Charlotte Scheerens , Els Bekaert , Alix Debray , Ine Lietaert
Faculteit(en): Faculteit Economie en Bedrijfskunde , Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2020 - 2025

Integratie van immigranten in verschillende EU- en niet-EU-landen: een tijdsbestedingsbenadering

Omschrijving: Mijn onderzoek heeft tot doel de integratie van immigranten van EU- en niet-EU-landen voor een breed scala te bestuderen, door een nieuwe aanpak, gebaseerd op de tijd die immigranten en autochtonen besteden aan dagelijkse activiteiten, toe te passen. Dit is bereikt door: 1) te onderzoeken naar de verschillen tussen allochtonen en autochtonen, in participatie en tijdsbesteding bij het integreren van activiteiten, met behulp van parametrische methoden. De analyse richt zich in het bijzonder op verschillen tussen subgroepen van immigranten op basis van geslacht en andere kenmerken; 2) het ontwikkelen van nieuwe statistieken die de relaties tussen het integreren van activiteiten en hoe individuen de tijd over activiteiten verdelen. De analyse van de relaties tussen activiteiten stellen ons in staat afwijkingen van gewenst gedrag beter te begrijpen en te informerenbeleidsacties gericht op het wegnemen van beperkingen.
Website onderzoeksproject: https://www.ugent.be/en/research/research-ugent/eu-trackrecord/h2020/msca-h2020/timeuse.htm
Promotor(en): Glenn Rayp
Onderzoek(st)er(s): Rezart Hoxhaj
Faculteit(en): Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Periode: 2021 - 2023

Refugee for sale. Een multi-methodologisch onderzoek naar de publieke communicatiestrategieën van internationale vluchtelingenorganisaties in de context van de Syrische en Centraal- Afrikaanse vluchtelingencrisissen (2011-2018).

Omschrijving: Terwijl de wereld momenteel wordt geconfronteerd met een van de ergste vluchtelingencrisissen van de moderne tijd, voeren een groeiend aantal landen een steeds restrictiever vluchtelingenbeleid. Daarom is publieke communicatie essentieel geworden voor vluchtelingenorganisaties om het grote publiek en staten te overtuigen om solidair te zijn. Aangezien (internationale) vluchtelingenorganisaties een belangrijke bijdrage leveren aan de publieke perceptie van vluchtelingencrisissen, onderzoekt dit project kritisch hun publieke communicatiestrategieën. Vanuit een multi-methodisch perspectief onderzoeken we hun discursieve strategieën over de recente crisissen in Syrië en Centraal-Afrika. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan (1) het productieproces door middel van interviews met deze vluchtelingenorganisaties, en (2) de praktijken van het representeren van vluchtelingen.
Promotor(en): Stijn Joye
Onderzoek(st)er(s): David Ongenaert
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2017 - 2022