Debatlunch | Jonge migranten en het labyrint van burgerschap

Wanneer
22-10-2021 van 12:00 tot 14:00
Voertaal
Nederlands

Wanneer

Vrijdag 22 oktober 2021 van 12:00 tot 14:00 

Waar

Lunch: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, lokaal 110.070
Debat: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent, leslokaal 4.3

Wat

Kinderen en jongeren maken een belangrijk onderdeel uit van de huidige migratie naar België. Er wordt in beleid en politiek veel over hen gepraat, maar minder met hen gepraat. In dit onderzoek werden een groep diverse jonge migranten gevolgd en geïnterviewd over hun leven en burgerschap in België. Burgerschap wordt daarbij niet enkel als een legale status gezien maar ook als een inclusief sociaal proces van politieke bewustwording. Hoe denken de jongeren zelf over hun positie in de maatschappij? Zijn ze politiek geëngageerd en zo ja, over welk engagement gaat het dan? De positie en de ervaringen van de jongeren in vaak erg onzekere situaties wordt bekeken in relatie tot het beleid van de overheid, maatschappelijke discoursen en de rol van middenveldorganisaties. Tijdens deze debatlunch worden de bevindingen van het doctoraatsonderzoek over jonge migranten en hun burgerschap toegelicht en wordt hierover in debat gegaan. Deze debatlunch wordt georganiseerd in samenwerking met het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR). CESSMIR is een interdisciplinair consortium binnen de Universiteit Gent dat zich toelegt op de sociale studie van migratie en vluchten. CESSMIR richt zich sterk op het realiseren van maatschappelijke impact. Participatie van ervaringsdeskundigen, praktijkwerkers en beleidsmakers staat daarbij centraal. Meer informatie vindt u op ugent.be/cessmir, de activiteiten van CESSMIR kan u volgen via Twitter (https://twitter.com/cessmir?lang=en) of Facebook (https://www.facebook.com/CESSMIR.UGent/).

Inleiders

Dr. Rachel Waerniers is sociologe en behaalde in 2020 een doctoraatsdiploma aan de UGent met een onderzoek naar jonge migranten in België en hun identiteit, welbevinden en burgerschap en in relatie tot de maatschappelijke en politieke context. Momenteel werkt ze als beleidsadviseur bij de cel ‘Meten is Weten’ van Unia.

Kostprijs

6 EUR, inclusief lunch (het inschrijvingsgeld dient cash betaald te worden ter plaatse). U kan de inschrijving pas als voltooid beschouwen, indien u een bevestigingsmail hebt ontvangen. 

Inschrijvingen