Vakantiecursussen

Voor wie

 • De vakantiecursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor nieuwe bachelorstudenten industrieel ingenieur.
 • De vakantiecursussen wiskunde en fysica/mechanica zijn ook voor schakelstudenten een aanrader.
 • Studenten die schakelen naar een master in de Circulaire bioprocestechnologie (bio-industriële wetenschappen) volgen ook best de cursus elektriciteit mee. 

Inschrijven

Inschrijven voor een vakantiecursus gebeurt elektronisch. Meteen na je inschrijving krijg je een bevestigingsmail met een overzicht van de cursussen waarvoor jij geregistreerd bent. Bewaar deze e-mail zorgvuldig, zo kan je later gemakkelijk checken voor welke vakken je bent ingeschreven.

Registreer online

Kostprijs

Je betaalt 10 euro per dag per cursus (5 euro voor een cursus van een halve dag - tenzij anders vermeld). In dit bedrag zit o.a. de syllabus van de cursus.  Betalen kan enkel online, je ontvangt hierover informatie na jouw inschrijving. Wie een ganse dag cursus volgt brengt een lunchpakket mee (wegens Covid-19 kunnen wij in de vakantieperiode geen maaltijd aanbieden).

Waar en wanneer?

 • Van 1 tot en met 13 september 2021.
 • Van 9.00 uur tot 12.15 uur en van 13.30 uur tot 16.45 uur tenzij anders vermeld.


Aanbod 2021

(enkel voor studenten machine- en productieautomatisering & industrieel ontwerpen)

woe. 1/09 (8.30 - 12.30 uur)

do. 2/09 (8.30 - 12.30 uur)

vrij. 3/09 (8.30 - 12.30 uur)

ma. 6/09 (8.30 - 12.30 uur)

De vakantiecursus wiskunde heeft als doel om enkele wiskundige thema’s uit het secundair onderwijs op te frissen. We gebruiken een cursus waarbij in elk hoofdstuk het theoretische gedeelte uitgewerkt is a.d.h.v. enkele voorbeelden. Bovendien zijn er van elk thema zelftesten opgenomen zodat je zelfstandig oefeningen kunt maken en nagaan of je de basisvaardigheden van het thema onder de knie hebt.

De volgende thema’s komen tijdens de vakantiecursus aan bod:

 • Machten en merkwaardige producten
 • Vergelijkingen en ongelijkheden
 • Goniometrie en driehoeken
 • Matrices en stelsels
 • Vectoren en vlakke meetkunde
 • Limieten en afgeleiden

  De inhoud wordt gespreid over vier dagen. Het is de bedoeling dat je de volledige cursus (vier halve dagen) volgt.

(enkel voor studenten circulaire bioprocestechnologie)

woe. 1/09 (9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur)

do. 2/09 (9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur)

vrij. 3/09 (9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur)

ma. 6/09 (9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur)

De volgende thema's komen tijdens de vakantiecursus aan bod:

 • Verzamelingenleer
 • Reële en complexe getallen: definities en rekenregels
 • Functies: reële functies, eigenschappen, transformaties, inverse functies
 • Algebraïsche functies: veelterm, rationale en irrationale functies
 • Transcendente functies: exponentiële en goniometrische
 • Vectoren in twee dimensies: definitie, rekenregels
 • Lineaire stelsels algebraïsche vergelijkingen

  De inhoud wordt gespreid over vier dagen. Het is de bedoeling dat je de volledige cursus (vier dagen) volgt. De les start om 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Deze cursus is gratis, je dient zelf de syllabus af te printen en mee te brengen naar de les. De link naar de syllabus volgt later.


di. 7/09 (9.00 - 12.15 uur en 13.30 - 16.45 uur)

We herhalen de basisbegrippen van de algemene chemie: mol, concentratie, pH, reactievergelijking. Tevens komen stoichiometrische oefeningen en concentratieberekeningen aan bod. Je voert onder begeleiding en in kleine groepjes eenvoudige experimenten uit (titraties). Je leert oplossingen zoeken en in een labo werken.

De cursus richt zich vooral op studenten uit richtingen waar chemie in mindere mate aan bod kwam. Studenten industrieel ontwerpen hoeven deze vakantiecursus niet mee te volgen.


woe. 8/09 (9.00 - 12.15 uur en 13.30 - 16.45 uur)

We herhalen de basiswetten van de elektrische netwerken. Verder wordt er aandacht besteed aan het oplossen van eenvoudige netwerken (serie-, parallel- en gemengde schakelingen, alsook de wetten van Kirchhoff). In het labo leer je een volt- en ampèremeter gebruiken bij eenvoudige schakelingen.

Deze cursus richt zich tot studenten uit een niet-technische vooropleiding. Breng zeker je rekenmachine mee.do. 9/09 (9.00 - 12.15 uur en 13.30 - 16.45 uur)

Eenheden en grootheden vormen een belangrijk onderdeel bij het oplossen van vraagstukken in wetenschappelijke vakken zoals fysica en mechanica. In deze vakantiecursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste eenheden die voorkomen in de fysica en hoe je deze eenheden en grootheden gebruikt bij het oplossen van vraagstukken. Verder gaat deze cursus dieper in op de betekenis van wiskundige begrippen zoals vectoren, afgeleiden en integralen. Voorbeelden uit de kinematica (mechanica) komen aan bod om deze begrippen uit te leggen en direct toe te passen aan de hand van eenvoudige voorbeelden. Ook fysisch onaanvaardbare oplossingen van vierkantsvergelijkingen staan op het programma van deze vakantiecursus.vrij. 10/09 (9.00 - 12.15 uur en 13.30 - 16.45 uur)

Technisch tekenen is een grafische taal die wordt gebruikt om de vorm, de afmetingen en de uitvoering van een voorwerp voor te stellen op een plat vlak. De voorstelling van de vorm is gebaseerd op het toepassen van projectiemethodes. In deze cursus leren we jou de rechthoekige projectie aan en zal je die achteraf ook inoefenen. Daarnaast komen een aantal algemene oefeningen rond ruimtelijk inzicht aan bod, die je helpen de rechthoekige projectiemethode onder de knie te krijgen. Op deze manier verwerf je op korte tijd reeds een solide basiskennis in het technisch tekenen. Deze cursus richt zich tot studenten die hun ruimtelijk inzicht willen bijspijkeren en geen ervaring met technisch tekenen hebben.

Deze cursus is niet voor studenten bio-industriële wetenschappen op Campus Kortrijk.

(enkel voor studenten industrieel ontwerpen)

di. 7/09 (9.00 - 12.15 uur en 13.30 - 16.45 uur)

Als industrieel Ontwerper neem je jezelf en je kennis niet als uitgangspunt bij het bedenken van nieuwe producten en of services. Integendeel, de gebruiker staat centraal en is cruciaal om het probleem te begrijpen. Pas dan kan je ideeën genereren, prototypes bouwen, testen met je gebruiker en uiteindelijk alles implementeren. Dit proces wordt benoemd als Design Thinking. In deze vakantiecursus doorlopen we op één dag het volledige proces. Je analyseert het probleem, we houden een brainstorm, maken quick & dirty prototypes etcetera.

Deze cursus richt zich tot alle studenten die willen starten in de 1e bachelor van de opleiding industrieel ontwerpen.

(enkel voor schakelstudenten en IOT'ers Industrieel ontwerpen)

ma. 13/09 (9.00 - 12.15 uur)

Kwalitatief schetsen is een vaardigheid die iedere industrieel ontwerper moet beheersen. Of je nu ideeën genereert of snel je je concept moet toelichten tijdens een meeting: een schets is vaak het communicatiemiddel bij uitstek. Deze cursus introduceert jou in de basisbeginselen van ontwerpschetsen:

 • basis geometrische vormen correct tekenen
 • methodes om complexe geometrische vormen constructie technisch juist te tekenen
 • perspectief gebruiken in je schetsen
 • verschillende lijndiktes gebruiken om jouw schetsen communicatiever te maken.

  Deze cursus richt zich tot schakel- & IOT-studenten die de opleiding Industrieel Ontwerpen wensen aan te vatten maar geen voorkennis hebben van schetsen.

Contact

Voor meer inlichtingen neem je contact op met het studentensecretariaat op het nummer 056 24 12 53 of via e-mail: fsa.kortrijk@ugent.be