Opbouw Machine- en productieautomatisering

Het opleidingstraject Machine- en productieautomatisering bestaat uit een bachelor- en een masteropleiding:

  • Bachelor of Science in de Industriële wetenschappen (elektromechanica) (3 jaar)
  • Master of Science in de Machine- en productieautomatisering (1 jaar)

Bachelor: industriële wetenschappen

Gemeenschappelijk eerste jaar

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle bachelors in de Industriële wetenschappen van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van Gent en Kortrijk (behalve de bachelor Industrieel Ontwerpen).

Je maakt in je eerste jaar kennis met alle ingenieursdomeinen. Daardoor kan je met collega’s uit andere disciplines communiceren. En dat is een van de troeven van een ingenieur in vergelijking met een professionele bachelor of een pure wetenschapper.

  

4 leerlijnen in tweede en derde bachelor

De bacheloropleiding wordt gekenmerkt door vier leerlijnen:

  1. ¨¨Mechatronica_laboMachineontwerp omvat de mechanische ontwikkeling die machines uit de maakindustrie nodig heeft. Dit gebeurt met behulp van specifieke software die jou ondersteunt om de juiste keuzes te maken. Naast het functioneel ontwerp zijn aspecten zoals machineveiligheid belangrijk. Bekijk een voorbeeld van een mechatronisch projectwerk in het derde bachelorjaar.
  2. Elektrisch ontwerp en aandrijvingen focust op de correcte motorkeuze en -sturing, de volgende stap in het ontwerp. Het correct ontwerp van het elektrische net, de elektrische kast en bijhorende schema's van de machine zorgen uiteindelijk voor de voeding van deze elektrische aandrijving.
  3. Productieautomatisering is het domein dat zich niet zozeer meer toespitst op de machine maar wel op hoe verschillende machines perfect kunnen samenwerken om één werkend productieproces te vormen. Centraal hierbij staat de industriële sturing (PLC) met bijhorende visualisatie (HMI) en de communicatiesystemen die alle onderdelen met elkaar verbinden.Robot_transportband_lab_aut
  4. Elektronica, ICT en ingebedde systemen vormen tenslotte het regeltechnische hart van de machine. Deze controllers nemen de beslissingen en sturen de bewegingen van de machine.
"Voor een meisje uit het ASO lag de keuze voor automatisering niet voor de hand. Een aantal inleidende vakken wekten echter mijn interesse waardoor ik besloot de uitdaging aan te gaan. Van die keuze heb ik tot op vandaag nog geen seconde spijt gehad. Het verbaast me dan nog steeds dat heel weinig meisjes die keuze maken. Je diploma biedt zo’n brede waaier aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt! Dankzij je brede basiskennis behoren heel wat jobs tot de mogelijkheden. Zo kon ik zeven jaar geleden als afgestudeerde aan de slag als software engineer. Vorig jaar ben ik gestart met mijn nieuwe uitdaging als R&D project manager."

Annelies Poot, R&D Project Manager bij Transics

Master: machine- en productieautomatisering

In het masterjaar bouwen we verder op de leerlijnen uit de bacheloropleiding. De master bereidt je voor om actief te zijn in diverse sectoren waarin industrie 4.0 een relevante rol speelt.

Via minors kan je kiezen om je meer te specialiseren in slimme bewegende machines die de werkpaarden zijn in de industrie (Smart Machines), in de fabrieksomgeving zelf (Smart Factories), of in de uitdagingen gekoppeld aan die digitalisering (Smart Technologies).


Ballenwerper_student_1Minor Smart Machines

Vanuit een mechatronische aanpak leer je alle aspecten die van belang zijn bij het ontwerp en de bouw van een moderne dynamische machine.

Virtueel ontwerpen van de machine, de zogenaamde 'digital twin' aanpak, is de toekomst: reeds in de ontwerpfase kan je de machine optimaliseren op het vlak van mechanisch gedrag en aandrijving.

Daarnaast zijn condition monitoring, geavanceerde regeltechnieken, geluid en trillingen en motion control belangrijke topics die aan bod komen.

 

Workcenter_studentMinor Smart Factories

Naast volautomatische productie is er nog steeds veel manuele assemblage nodig. Het ondersteunen van operatoren door middel van virtual of augmented reality, collaborative robots, vision ... in dergelijke werkplaatsen, vormt de basis van flexibele automatisering ("industry 4.0").

Een andere belangrijke focus van deze minor is het optimaliseren van product flows in bedrijven. Productie is dan wel de core business van de maakindustrie, zonder een vloeiende toe- en afvoer van en naar het magazijn is er geen productie of assemblage. Dé uitdaging voor de toekomst binnen dit domein! Neem in volgend filmpje een kijkje in het labo productieautomatisering waar deze laatste trends worden gevolgd.


Photobooth_student_labo_automatiseringMinor Smart Technologies

Heb je interesse in de machine learning achter predictief machine-onderhoud, het ontwerp van robotsturingen, computervisie en Internet of Things toepassingen? Wil je mee de toekomst van smart maintenance en industry 4.0 bepalen? Kies dan voor de minor Smart Technologies.

De module Applied Machine Learning waarin predictive maintenance en robotica centraal staan, en de module Computervisie  die de klassieke computervisie tot deep learning behandelt, vormen de twee belangrijke pijlers van deze minor.

 

facebook_mpa

Ontdek het dagelijks reilen en zeilen van de opleiding op onze facebookpagina
Ontdek tevens onze opleiding op het Youtube-kanaal UGent Campus Kortrijk MPA