Elk einde is een nieuw begin: naar een circulaire textielindustrie

Verschillende textielvezels (vergrote weergave)

Verschillende textielvezels

(19-04-2021) ReMixt focust op het afscheiden van vezels uit gemengde textielsoorten. Met de recyclage van deze afvalstromen kan men de kringloop rond maken en dat biedt zowel economische als milieuvriendelijke voordelen voor de textielindustrie.

In de textielindustrie is textielafval en het verwerken ervan op vandaag lang niet zo strikt gereglementeerd zoals in andere sectoren. Het businessmodel van de mode-industrie, zowel in kleding, interieur of  andere toepassingen speelt in op mode en trends, waardoor ze genoodzaakt is om collecties continue te vernieuwen. En dat tot tweemaal toe per jaar!

Textiel, en dan voornamelijk kleding kan worden hergebruikt als tweedehandskleding en reinigingsdoeken, of wordt veel uitgevoerd naar de Afrikaanse landen. Vaak zijn deze textielstromen een combinatie van vezels zoals katoen, wol, nylon, polyester, elastaan, etc. Door deze complexiteit wordt er meestal voor gekozen om de afvalstromen te verbranden  of te storten.

Samenwerking met de textielindustrie

Wil de textielsector mee zijn op de trein van circulaire economie dan zal ze meer moeten inzetten op de recyclage en hergebruik van vezels en materialen. Vandaag is de productie en verwerking van nieuwe textielvezels duur en vergt ze veel energie. De bevoorrading gebeurt meestal uit lage loonlanden, met een beperkte regelgeving of controle hierop, wat dan weer een belasting op het milieu tot gevolg heeft.

Daarom zet de UGent Campus Kortrijk met het door VLAIO gefinancierde CORNET-Tetra project ReMixT in op het afscheiden en recycleren van gemengde textielsoorten. Focus van het project is het selectief verwijderen van vezels uit gemengde textielstromen door mechanische scheiding of door het selectief oplossen in groene solventen. Dit onderzoeksproject moet samen met de textielsector aantonen, dat recycling ook voor een hele reeks textiel afvalstromen economisch relevant en milieuvriendelijk kan zijn. Dit project kadert in het Circular Economy Action Plan van de EU en The New Textiles Economy zoals voorgesteld door de Ellen MacArthur Foundation, waarin het circulair maken van de textielindustrie prioritair is.

Geïnteresseerde bedrijven mogen nog steeds aansluiten om dit onderzoek van meer nabij te volgen of om een case study aan te leveren.

Wie is Steven De Meester?

Steven De Meester Prof. dr. ir. Steven De Meester leidt het onderzoek in samenwerking met Centexbel en DTNW (uit Duitsland). Hij werkt als assistent-professor binnen de onderzoeksgroep Laboratory for Circular Process Engineering (www.lcpe.ugent.be) van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Zijn onderwijstaken omvatten vakken als afvalverwerking, milieubeheer en chemische technologie. Met een achtergrond in chemische technologie en duurzaamheidsbeoordeling, is zijn onderzoeksthema het duurzaam ontwerpen van chemische productieketens met een focus op zuivering van componenten uit complexe nevenstromen zoals afvalbiomassa en afvalplastic. Na analyse van de afvalstroom wordt  een zuiveringsketen ontwikkeld en geoptimaliseerd naar economische en milieuprestaties, zodat het finale product competitief is voor de beoogde applicatie. Op basis van laboratoriumexperimenten en -modellen wordt een proces tot pilootschaal ontworpen. Prof. De Meester heeft ruime ervaring met het werken in verschillende multidisciplinaire projecten, bij voorkeur in combinatie met de industrie.

 
Contact