Wat moet ik doen bij afwezigheid?

Tijdens lessen, practica en oefeningen

  • Een korte ziekteperiode die alleen impact heeft op theoretische lessen hoef je niet te melden.
  • Een langere ziekteperiode waarbij je lessen mist die verplicht zijn (bv. practicum of excursie), moet je de lesgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Die kan dan eventueel een compenserende activiteit opleggen. Je moet ook binnen de drie werkdagen een doktersattest voor de afwezige periode bezorgen aan de Facultaire Studentenadministratie als geldig bewijs voor de afwezigheid. Dat kan via e-mail naar fsa.fbw@ugent.be.
  • Bij een langdurige ziekte van enkele maanden kan je overwegen om het bijzonder statuut op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden aan te vragen.

Op het examen

  • Bij gegronde afwezigheid : een inhaalexamen kan in afspraak met de lesgever binnen dezelfde examenperiode worden georganiseerd. Bezorg binnen de drie werkdagen een geldig attest via e-mail aan de Facultaire Studentenadministratie van de desbetreffende campus. Het originele attest hou je zelf bij.
  • Bij ongegronde afwezigheid: je wordt als afwezig genoteerd en niet-geslaagd verklaard voor het betreffende opleidingsonderdeel
  • Indien je niet zal deelnemen aan een examen tijdens tweede zittijd, wordt er gevraagd om dit via OASIS aan te geven.  Klik in het menu links op de optie 'Deelname aan tweedekansexamens', in het menu 'Les- en examenroosters'. Er verschijnt een overzicht van de vakken waarvoor je recht hebt op een tweedekansexamen. Duid het bolletje 'Ja' aan als je wel zal deelnemen aan het tweedekansexamen. Duid het bolletje 'Nee' aan als je niet zal deelnemen.

      Belangrijk: je behoudt altijd het recht om deel te nemen aan het tweedekansexamen. Door aan te geven of je deelneemt aan het examen, help je de faculteit bij het inplannen van de examens tweede zittijd.

      Je kan je keuze steeds aanpassen. Examens waaraan je niet deelneemt, verdwijnen uit je online kalender. Op de afdruk van je examenrooster verschijnen ze in een ander kleur.