Programmawijzigingen masters Bio-ingenieurswetenschappen

Info

Op deze webpagina vind je voor elke masteropleiding in de bio-ingenieurswetenschappen het nieuwe programma en de overgangsmaatregelen voor de plichtvakken.  Deze programma's en vakken zijn geldig vanaf academiejaar 2020-2021. 

Handige tips 

  • Kolom 'Sessie' in de studiegids geeft het semester weer waarin het vak zal worden aangeboden.
  • Kolom MT1 geeft het masterjaar weer. 1 = eerste jaar master, 2 = tweede jaar master, geen vermelding = je kiest zelf. 
  • Gaat een vak niet door in 2020-2021 dan staat het uitgegrijsd.

Bos- en natuurbeheer

Cell and Gene Biotechnology

Chemie en bioprocestechnologie

Landbouwkunde

Land- en waterbeheer

Levensmiddelenwetenschappen en voeding

Milieutechnologie