Tips & tricks

1. Geen duikboot

Een masterproef is geen duikbootproject. We verwachten dat je regelmatig en op eigen initiatief contact opneemt met je promotoren en tutor om de planning, de resultaten en eventuele problemen te bespreken.

Het is niet de bedoeling dat je net als een duikboot vlak voor de haven (lees indiendatum) boven water komt.

2. Literatuur

Zoek een recent ‘review-artikel’ op. Bestudeer de literatuurlijst van een dergelijk artikel. Deze lijst kan je vooruithelpen bij het zoeken naar andere relevante artikels.

3. Schrift

Leg een masterproefschrift aan en bewaar daarin alle gegevens, meetopstellingen, tussenresultaten en conclusies op, met de datum erbij. Vermijd losse bladen.

4. Tekst

Begin op tijd aan je tekst. Wacht niet om bepaalde stukken ter verbetering voor te leggen aan de tutor en promotor. Spreek samen deadlines af.

Wanneer je de eerste volledige versie van je tekst aan je promotor moet bezorgen, bepaal jij samen met je promotor.  Let op: stukken die onvolledige zinnen of te veel schrijffouten bevatten, worden niet verder gelezen en teruggegeven.

  • Lees altijd je tekst zelf eerst na
  • Schrijf bondig, zakelijk, nuchter en direct. Gebruik korte zinnen (niet te veel bijzinnen). Wees duidelijk: denk aan de interne logica van je betoog en probeer gedachtesprongen te vermijden.
  • Gebruik een onpersoonlijke stijl.
  • Schrijf in de verleden of tegenwoordige tijd.
  • De taal moet correct zijn en consequent worden gebruikt.
  • Vermijd ballast. De kwaliteit is belangrijker dan de kwantiteit.
  • Geef eventueel aan het begin van elk hoofdstuk een korte inleiding of situering. Op die manier begrijpt de lezer beter de verbanden tussen de opeenvolgende hoofdstukken.
  • Uit een grafiek is sneller informatie af te leiden dan uit een tabel, hetgeen interessant kan zijn bij de presentatie. Maak figuren met geschikte programma’s.
  • Maak blokjes tekst met een blanco tussenregel.
  • Voer een spellingscontrole uit.  Alle tekstverwerkers bieden deze optie. Een tekst met fouten heeft een negatief effect op de waarde en de beoordeling van het gepresteerde werk.

5. Plagiaat

Om plagiaat op te sporen wordt het manuscript nadat het is ingediend, onderzocht met gespecialiseerde software.

Controleer de masterproef niet via externe plagiaatsoftware. Deze sites publiceren je document, waardoor ze door interne plagiaatsoftware opgepikt worden. Dat levert net een hogere plagiaatscore op.

6. Interessante websites