Bachelorproef - Campus Schoonmeersen

1. Tijdlijn bachelorproef: wat doe je wanneer?

Je bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding 'bachelor of Science in de Biowetenschappen'.

Deze bachelorproef, die je in een groep van vier studenten uitwerkt, bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkgerichte activiteit (zie studiefiche en het document 'Nota's bij de Bachelorproef via Ufora'). Je zal in het 1e semester tijdens drie werkcolleges ingelicht worden over verschillende belangrijke aspecten van een bachelorproef.

In de Tijdlijn Bachelorproef Biowetenschappen vind je terug wat de stappen zijn en wat je wanneer moet uitgevoerd hebben:

Tijdlijn Bachelorproef Biowetenschappen 2022-2023

2. Hoe kies je je bachelorproef?

 • Je kan de lijst met beschikbare onderwerpen bekijken (in de Ufora-cursussite) bij aanvang van het academiejaar.
 • Vanaf 30/09/2022 schrijf je je in in een groep van vier studenten via de Ufora-cursussite.
 • Duid in jullie groep een groepsverantwoordelijke aan (deze student wordt dan de contactpersoon voor alle communicatie m.b.t. de bachelorproef).
 • In de bachelorproef-applicatie duidt de groepsverantwoordelijke, na overleg (uiteraard!) binnen de groep, jullie vier gekozen onderwerpen aan uit de lijst. Deadline voor indienen keuzes: 14/10/2022!
 • Vanaf 19/10/2022 worden de toegewezen onderwerpen bekend gemaakt via de bachelorproef-applicatie en Ufora-cursussite.

3. Starten met de bachelorproef

Wat wordt van jullie verwacht?

 • Neem de studiefiche grondig door.
 • Uiterlijk op 24/10/2022 plan je met je groep een eerste overleg met de promotor/begeleiders om de afspraken m.b.t. de uitvoering van jullie bachelorproef vast te leggen.
 • Kom voorbereid naar jullie eerste overleg met promotor/tutor.  Gebruik hiervoor de 'Leidraad voor groepssamenwerking bachelorproef'. Een handig middel om de groepsafspraken vast te leggen is de 'Projectfiche bachelorproef'.
 • Gebruik Galileo als basisplatform inzake wetenschappelijke communicatie (schrijven en spreken). 
 • Volg de informatie en communicatie over de bachelorproef op via de website en Ufora.
 • Respecteer de afspraken die gemaakt zijn binnen het labo.
 • Volg feedback op en houd jullie aan gemaakt deadlines (zie 'Projectfiche bachelorproef').
 • Handel volgens de afspraken rond wetenschappelijke integriteit.
 • Vraag hulp als die nodig is.

Waar hebben jullie recht op?

 • Een actieve begeleiding van jullie promotor/tutor.
 • Minimaal 6 evaluatiemomenten waarbij je feedback krijgt omtrent zowel de vorderingen rond het schrijven van de bachelorproef als het praktisch werk..
 • Vraag je promotor/begeleiders de feedback te noteren op het formulier 'Permanente evaluatie van het verloop van de bachelorproef'!

4. Wanneer moet de literatuurstudie ingediend en gepresenteerd worden?

De literatuurstudie van de bachelorproef beslaat een 15-tal bladzijden en wordt in het Nederlands geschreven. Meer informatie over de inhoud en opmaak is terug te vinden op de Ufora-cursus en het document 'Nota's bij de Bachelorproef via Ufora'.

De deadline voor het indienen van de literatuurstudie van de bachelorproef bij de promotor is vrijdag 23 december 2021 om 17 u.

De voorstelling en verdediging van de literatuurstudie wordt gepland in februari 2023. Dit gebeurt in aanwezigheid van de promotor en één van de bachelorproefcoördinatoren.

Jullie verdediging dient te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Tijd presentatie: max. 15 min;
 • Tijd vraagstelling en verdediging: 15 min - elke student komt hierbij individueel aan bod en wordt hiervoor individueel geëvalueerd.

5. Hoe moeten je bachelorproefrapport en -presentatie er uitzien?

Bachelorproefrapport

Bachelorproefpresentatie

6. Wanneer moet ik indienen en hoe gebeurt de evaluatie?

Data indienen en verdedigen

Evaluatiecriteria

7. Wie zijn de bachelorproefcoördinatoren?

Facultaire bachelorproefcoördinator biowetenschappen: mevr. Ingrid De Leyn

Bachelorproefcoördinator per afstudeerrichting:

 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Biotechnologie: prof. Leen De Gelder
 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Landbouwkunde: mevr. Veerle Derycke
 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Tuinbouwkunde: mevr. Veerle Derycke
 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Voedingsindustrie: mevr. Ingrid De Leyn