Masterproef in het buitenland (campus Kortrijk)

Infosessie

Bekijk de presentatie van de infosessie

Voorwaarden

 • Je mag je masterproef pas in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je kan afstuderen: je neemt dus alle vakken van de masteropleiding op of je hebt deze al afgelegd.
 • De masterproef vindt plaats tijdens het 2de semester.
 • In principe kan je niet naar het buitenland wanneer je in dit semester nog (een) vak(ken) moet opnemen (m.u.v. Bedrijfsmanagement en Stage).
 • Wanneer de academische kalender van de partner niet overeenkomt met die van de UGent en de partnerinstelling verwacht al aanwezigheid tijdens de examenperiode van het 1ste semester, zijn er 2 opties. Beide opties zijn geen recht, maar een gunst die je aan de lesgever kan vragen.
  • Het examen op een ander moment afleggen. Dit mag ook buiten de voorziene examenperiode.
  • Het examen op hetzelfde moment in het buitenland afleggen, onder toezicht van een gekend contactpersoon van de partnerinstelling.
 • Voor het vak ‘Bedrijfsmanagement’, dat ook in het 2de semester valt, zijn er 2 opties:
  • Bij een partnerinstelling waarmee de faculteit een samenwerkingsakkoord heeft en waar een equivalent vak wordt aangeboden, kan je dit vak in uitwisseling volgen.
  • In alle andere gevallen volg je het vak op afstand aan UGent via online lesmateriaal.
 • Voor het vak 'Stage', dat ook in het 2de semester valt, zijn er 2 opties:
  • je kan je stage afleggen in de voorafgaande zomer
  • je kan een stagebedrijf zoeken op de bestemming van je uitwisseling (het onderwerp van je stage mag niet hetzelfde zijn van je masterproef!)

Voor studenten in een schakelprogramma

 • je mag een uitwisselingsaanvraag indienen als je alle vakken uit je schakelprogramma opneemt
 • op het moment van je vertrek moet je geslaagd zijn voor volledig schakelprogramma, anders wordt je uitwisseling geannuleerd

Masterproef volledig of gedeeltelijk in het buitenland afleggen?

Akkoord met partnerinstelling

Je kan je masterproef volledig in het buitenland afleggen, op voorwaarde dat onze faculteit een akkoord heeft met de partnerinstelling en de opleidingscommissie instemt met je voorstel.

 • Je kan op deze webpagina controleren met welke partnerinstellingen onze faculteit een akkoord heeft

Als onze faculteit geen akkoord heeft met de partnerinstelling kan je er wel naartoe, maar dan kan je je masterproef slechts gedeeltelijk in het buitenland afleggen.

Als onze faculteit wel een akkoord heeft met de partnerinstelling, kan je er nog steeds voor kiezen om je masterproef slechts gedeeltelijk in het buitenland af te leggen.

Wat is het verschil?

Als je je masterproef volledig in het buitenland aflegt, volg je eigenlijk het vak aan de gastinstelling.

 • Je krijgt in je curriculum het aantal studiepunten van het uitwisselingsvak, zoals het aan de gastinstelling wordt gegeven.
 • De verdediging en evaluatie vinden plaats aan de gastinstelling.

Als je je masterproef gedeeltelijk in het buitenland aflegt, volg je het het vak uit je eigen opleiding.

 • Je krijgt in je curriculum het aantal studiepunten van het UGent-vak 'Masterproef'.
 • De verdediging en evaluatie vinden plaats in Kortrijk.
LET OP! Als onze faculteit geen akkoord heeft met de partnerinstelling kom je niet in aanmerking voor beurzen via de UGent (Eramus+ studies, Erasmus Belgica, bilaterale raamakkoorden buiten Europa)

Procedures

De procedure die je moet volgen is verschillend voor de 2 scenario's, volg dus zeker de juiste link!