Opleidingen

Studeren aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: wat is dat?

Bio’ staat voor levende materie. Je bestudeert planten, dieren, micro-organismen en de omgeving waarin ze voorkomen: lucht, water en bodem.

Ingenieur’ betekent dat je met die kennis oplossingen bedenkt voor maatschappelijke problemen. Hoe pakken we de klimaatverandering aan? Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voedsel is voor de groeiende wereldbevolking? Hoe werken we milieuvervuiling weg?

Binnen die levende materie kan je zowel bio-ingenieur als industrieel ingenieur worden.

 

Bio-ingenieur

Je leert om nieuwe concepten te ontwikkelen, vanuit bestaande kennis over de levende materie.

Industrieel ingenieur

Je leert om bestaande concepten over de levende materie te vertalen naar de werkvloer en ze erop toe te passen.

 

Internationale masteropleidingen

  1. Masteropleidingen met een focus op ontwikkelingssamenwerking, zodat je na je studie problemen van ontwikkelingslanden mee kan oplossen. 
  2. Innovatieve masteropleidingen rond specifieke actuele thema's ter bevordering van een Europese kenniseconomie.

Al een diploma?

Heb je al gestudeerd en wil je nog een masteropleiding volgen aan onze faculteit? Kies je diploma en bekijk je mogelijkheden:

 

Op zoek naar praktische info? Bekijk de info voor toekomstige studenten.