UGent-onderzoek creëert betere kansen voor biospinazieteelt

(04-02-2021) UGent onderzoekers vonden methodes om de teelt van biospinazie te verbeteren.

Biologische diepvriesspinazie telen is een hele uitdaging, hoe pak je dat het beste aan? Onderzoekers aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen (UGent) vonden efficiëntere methodes die betere slaagkansen voor biospinazie garanderen. Zo zijn de standdichtheid en interrijafstand tussen de planten van cruciaal belang.

De consumptie van biologische producten in Europa zit in de lift. Een populaire groente die niet aan die vraag kan voldoen is biospinazie. Dit komt vooral door de moeilijke onkruidbestrijding in deze fragiele, op nauwe rijenafstand gezaaide bladgroente, en de strenge kwaliteitseisen van het geteelde product. Hierbij mag het gemaaide product geen onkruiden bevatten daar ze smaak, geur, toxiciteit en draderigheid van het eindproduct beïnvloeden. ‘Het is dus een hele uitdaging om zonder overmatige handarbeid spinazie te telen, zeker in de biologische landbouw’ vertelt prof. Benny De Cauwer.

Door de delicate onkruidbestrijding is biospinazie niet de populairste keuze voor Belgische biotelers, terwijl de vraag wel groot is. ‘Telers hebben nood aan een systeem zonder veel handarbeid, dat een maximum aan oogstzekerheid kan garanderen. Hiermee kan ook de kans op afkeuring door de industrie omwille van een te hoog onkruidaandeel, beperkt worden,’ vertelt masterstudent Michaël Devos. Vertrekkende van deze nood ging hij voor zijn thesis op zoek naar manieren om de teelt te optimaliseren.

Meerdere experimenten toonden aan dat teeltoptimalisatie mogelijk is. De belangrijkste daarvan zijn het verhogen van de standdichtheid en een nauwere interrijafstand. ‘Bij een stijgende standdichtheid, daalden de onkruidbiomassa en onkruidfractie bij 2 van de 3 geteste rassen significant en de spinaziebiomassa steeg significant’ vertelt Michaël Devos. ‘Een nauwe interrijafstand gecombineerd met na-opkomst wiedeggen, een mechanische manier van onkruidbestrijding, zorgde ook voor minder onkruid. Deze aanpassingen gecombineerd met een brandbeurt als vals zaaibedbewerking, of branden in vooropkomst, bieden de grootste meerwaarde voor het verzekeren van de teelt,’ besluit Benny De Cauwer. Een vals zaaibed beoogt de stimulatie van de opkomst van onkruid en hun opruiming via branden of oppervlakkig schoffelen voorafgaand aan de uitzaai van spinazie.

De resultaten van deze studie tonen het belang aan van verder onderzoek naar fysische onkruidbeheersing in snelgroeiende gewassen. Dit werk draagt ook bij tot het verwezenlijken van de Europese Green Deal, waarin de Commissie de ontwikkeling van de biologische landbouw stimuleert met als doel biologische landbouw op 25% van alle landbouwgrond tegen 2030.

Met zijn thesis behaalde Michaël de tweede plaats voor de Thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding 2020, uitgereikt door het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding (NOBL).

 

Bron: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/839/646/RUG01-002839646_2020_0001_AC.pdf

Beeld: Michaël Devos

Originele verslaggeving

UGent Crelanleerstoel

Additionele verslaggeving

VILT