Bayer leerstoel ForwardFarming

Wat?

Een samenwerking tussen Bayer en de Universiteit Gent (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) om collectief aan baanbrekend en praktijkgericht landbouwonderzoek te doen. De leerstoel werd opgericht in 2016 met de steun van Bayer CropScience.

 

Bayer ForwardFarming banner

Doel

De Bayer leerstoel 'ForwardFarming' maakt landbouwinnovatie mogelijk en ondersteunt landbouwers om ‘smart farming’ oplossingen toe te passen:

  • Opbouw van kennis en capaciteiten via langdurige publiek-private samenwerking
  • Investeren in landbouwonderzoek met zowel economische als maatschappelijke opbrengsten
  • Impact creëren op productiviteit en voedselveiligheid
  • Stimuleren van duurzame primaire productie

Evenementen & Nieuws

Smart Farming

Focus van het onderzoek

  • Precisielandbouw met gebruik van ruimtelijke bodeminventarisatietechnieken, precisie toepassingsmethodes en nauwkeurige monitoring tools
  • Middelenmanagement: bodem, water, biodiversiteit...
  • Geïntegreerde ecologische aanpak om gewassen te beschermen
  • Residubeheersing

In veel gevallen werd al onderzoek uitgevoerd binnen de hierboven genoemde thema's. Het doel is niet om de bestaande kennis te kopiëren, maar om die verder uit te bouwen en de toepassingen te vergemakkelijken.

Contact

Prof. Marc Van Meirvenne