Commissie PR en alumni

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

Samenstelling

Voorzitter

 • Marc Van Meirvenne (decaan)

Secretaris

 • Katrien Van Impe

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20- Diego Miralles (vervanger: Pieter De Frenne)
 • BW21 - Pieter Spanoghe (vervanger: Marie-Christine Van Labeke)
 • BW22 - Sharon Janssen
 • BW23 - Liesbeth Jacxsens 
 • BW24 - Erik Meers (vervanger: Christophe Walgraeve)
 • BW25 - Tina Kyndt (vervanger: Korneel Rabaey)
 • BW26 - Jan Baetens
 • BW27 - Joost Dessein

Facultair coördinator alumni

 • Frank Devlieghere

AAP

 • Marjolein Vanoppen (vervanger: Jolien Favere)

ATP

 • Hilde Dewulf (BW63)

Studenten

 • Ward Van Belle  (vervanger: Sofie Vleminckx)

Decanale diensten

 • Sylvie Peeters (BW62)
 • Hilde Willekens (BW59)
 • Hilde Robberecht (Campus Kortrijk)
 • Bieke Lybeer (Campus Schoonmeersen)
 • Isabelle Vantornhout (BW58)
 • Wim Hoste (vervanger: Leen De Wispelaere) (BW60)

Agenda

De commissie komt een viertal keer per jaar samen. De agenda wordt aan de commissieleden via mail verzonden.