Commissie Duurzaamheid

De Commissie Duurzaamheid heeft als missie het duurzaamheidsdenken uit te dragen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De commissie werkt nauw samen met andere facultaire en universitaire commissies en diensten, maar verdient toch een eigen statuut zodat duurzame ontwikkeling effectief en zichtbaar verankerd wordt in de facultaire werking. De taken van deze commissie zijn o.a. de volgende:

 • voorbereiden van facultaire adviezen en standpunten (cf. dossier duurzaam reisbeleid);
 • initiatieven nemen om de (h)erkenning van onze faculteit als kennis- en expertisecentrum voor duurzame ontwikkeling gestalte te geven. Intern kan de CD o.a. ook een rol spelen als inspirator bij het uitwerken van het duurzaamheidsluik dat bij steeds meer projectvoorstellen gevraagd wordt (i.s.m. FDO & PR)
 • ontwikkelen van eigen initiatieven mbt bedrijfsvoering (bv. vergroening, mobiliteit, …) (i.s.m. facultaire dienst logistiek);
 • mee opvolgen van integratie van duurzaamheid in curricula en faciliteren van de koppeling tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering (o.a. via bachelor- en masterthesisprojecten) als vorm van Community Service Learning in samenwerking met de FDO.

De Commissie Duurzaameheid is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle vakgroepen, van de relevante facultaire diensten en van de geledingen. De CD is een transversale commissie en valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de decaan.

Samenstelling

Voorzitter

 • Kris Verheyen

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20 - Stefaan De Neve
 • BW21 - Wouter Maes (vervanger: Patrick De Clercq)
 • BW22 - Joris Michiels
 • BW23 - Liesbeth Jacxsens (vervanger: Mia Eeckhout)
 • BW24 - Pieter Nachtergaele
 • BW25 - Sofie De Maeseneire
 • BW26 - Tinne De Boeck
 • BW27 - Joost Dessein (vervanger: Stijn Speelman)

AAP

 • Tom Delmulle

ATP

 • Bieke Lybeer (vervanger: Stijn Willen)

Student

 • Jaron Verstraete (vervanger: Helena Van Tichelen )

Verslagen

Sharepointsite commissie