Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO)

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning is het centraal aanspreekpunt voor alle aspecten met betrekking tot het onderwijs. De dienst ondersteunt zowel de studenten, de lesgevers als verschillende onderwijscommissies aan de campussen Coupure, Schoonmeersen en Kortrijk. Ze is opgedeeld in vier clusters.

Clusters

Onderwijsdirecteur

Mieke Uyttendaele

Links

Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA)