Sprekende planten – Kathy Steppe

Van high-tech productiesystemen tot dagelijks bio-weerpraatje.

Kathy SteppeIn 2050 communiceren planten met ons. De communicatie wordt tot stand gebracht via interactieve apps, augmented reality en holografische toepassingen.

Het achterliggend idee is dat je via deze virtuele technieken in real-time en in 3D heel nauwkeurige informatie krijgt over de groei, de ontwikkeling en de gezondheidstoestand van de plant.

Deze toepassingen worden gevoed met data afkomstig van plantsensoren, die continu de vitale functies van de plant monitoren.

Een afwijking van de optimale of vooropgestelde conditie wordt interactief gemeld en automatisch bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Optimale groeicondities definiëren

Deze virtuele plantgebaseerde technologie wordt in 2050 toegepast in verschillende sectoren en domeinen. Binnen innovatieve productiesystemen staan deze sprekende plantconcepten centraal om optimale groeicondities te definiëren en de kwaliteit van het eindproduct te sturen.

Duurzame productie

Deze plantgebaseerde aanpak heeft een enorm potentieel voor toepassingen hier op aarde, maar ook in de ruimte, en ondersteunt duurzame productie door optimaal gebruik van hulpbronnen.

Weerbericht met biodimensie

Toegepast op bomen in bossen en in de stad worden beheerders ondersteund met unieke kwantitatieve informatie, en krijgen weerpraatjes in 2050 een nieuwe biodimensie.

Bomen en planten uitgerust met plantsensoren zullen via deze virtuele 3D-technologie dienen als bio-indicator om dagdagelijks de impact te rapporteren van (extreme) veranderingen in klimaatfactoren op het functioneren van vegetatie.

Ook in onze huiskamer zullen kamerplanten dankzij deze technologie geen stress meer lijden en zullen wij op elk moment op basis van kwantitatieve gegevens weten hoe vitaal ze zijn en hoeveel zuurstof deze kleine groene longen in de lucht brengen.

Pratende planten: vanzelfsprekend in 2050

In 2050 zijn toepassingen gebaseerd op het sprekende-plantconcept vanzelfsprekend. We blikken trots terug op de toegepaste plant-ecofysiologie als onderzoeksdomein waarbinnen dynamische water- en koolstofinteracties tussen gewassen/ bomen en hun omgeving bestudeerd worden.

In 2050 staat de vakgroep Plant en Gewas van de FBW bekend als de bakermat van de geavanceerde ‘sprekende plant’-technologie. Het is alleszins de ambitie om als pioniers gesofisticeerde plantsensoren en geavanceerde plantmodellen te blijven ontwikkelen met als doel een reeks nieuwe toekomstgerichte toepassingen te initiëren...