Eredoctoraten aan Iain Stewart en Dave Goulson

(19-03-2021) Met deze eredoctoraten wil de faculteit het belang van wetenschapscommunicatie en maatschappelijk engagement benadrukken.

Op Dies Natalis, 19 maart 2021, reikt de UGent 8 eredoctoraten uit. Onze faculteit heeft dit jaar de bijzondere eer om 2 eredoctoraten voor te dragen: een institutioneel eredoctoraat aan professor Iain Stewart, en een eredoctoraat aan professor Dave Goulson.

Iain Stewart: directeur van het Sustainable Earth Institute

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de faculteit droegen we professor Iain Stewart voor. Ook de eeuwfeestviering, gepland op 2 oktober 2020, werd omwille van corona uitgesteld. Professor Iain Stewart ontvangt daarom op vrijdag 19 maart een institutioneel eredoctoraat van de UGent.Professor Iain Stewart

In Iain Stewart ziet de faculteit niet alleen een wetenschapper die het thema ‘Planeet Aarde’ aan de activiteiten van de eigen faculteit kan koppelen, maar ook een expert die dit thema domeinoverschrijdend en voor een breed publiek weet te brengen.

Professor Iain Stewart is verbonden aan de School of Geography van de University of Plymouth in het Verenigd Koninkrijk.

Hij is koploper in het overbrengen van kennis over Planeet Aarde naar een breed publiek. Stewart weet daarbij een hoog wetenschappelijk niveau te combineren met een zeer toegankelijke en sterk geïllustreerde verhaalstijl.

Zijn meest bekende werk is de vijfdelige BBC-reeks Earth: The Power of the Planet.

Lees het interview met professor Iain Stewart

"In tijden waarin de politieke besluitvorming steeds sterker gevoed wordt met wetenschappelijke informatie, is zijn ervaring op vlak van toegankelijke wetenschappelijke communicatie meer dan ooit aan de orde." - professor Marc Van Meirvenne, decaan en promotor van dit eredoctoraat

Laudatio door prof. Marc Van Meirvenne

Dankwoord door prof. Iain Stewart

Dave Goulson: save a bee today, save the world tomorrow

Professor Dave GoulsonDuurzaamheid en biodiversiteit zijn twee kernwoorden van Dave Goulson, en ze sluiten ook perfect aan bij de ambities van de UGent.

Dave Goulson is hoogleraar aan de Universiteit van Sussex in het Verenigd Koninkrijk. Hij is een van de eerste onderzoekers die de biologie en de ecologie van hommels heeft bestudeerd. Ondertussen wordt hij erkend als wereldwijd expert op het gebied van hommels en insecten.

Hij is ook grondlegger van de succesvolle Bumblebee Conservation Trust. Die organisatie zet zich in voor de monitoring en het behoud van hommels en hun habitat.

Lees het interview met professor Dave Goulson

"Goulson ís een levensverhaal met een sterke legacy: zowel excellentie in wetenschappelijk onderzoek als een sterk maatschappelijk engagement voor onze planeet." - prof. Guy Smagghe, promotor

Laudatio door prof. Guy Smagghe

Dankwoord door prof. Dave Goulson

Alle eredoctoraten