5G en artificiële intelligentie zorgen voor duurzame onkruidbestrijding op het veld

(24-06-2021) Vandaag werd voor het eerst op een maïsveld in Merelbeke een bijzondere aaneenschakeling van innovatieve technologieën gedemonstreerd, die de landbouw op termijn toelaat op een duurzamere manier aan onkruidbestrijding te doen.

Een drone vloog zonder piloot met een hightech camera over het veld en stuurde de beelden in realtime door via 5G-antenne naar de cloud.

Getrainde algoritmes (artificiële intelligentie) detecteerden op die beelden onmiddellijk de onkruidposities op het veld, en zetten die informatie om in een digitale spuitkaart voor een slim spuittoestel met individueel afstelbare doppen.

Die machine ontving de taakkaart opnieuw in realtime via de cloud, en kon onmiddellijk starten met zijn GPS-gestuurde werkgang.

Het resultaat: alleen de zones met onkruid kregen een behandeling, de rest van het veld werd ongemoeid gelaten. Oftewel 80% minder sproeistoffen gebruikt tijdens de spuitbeurt, terwijl de maïsopbrengst hetzelfde blijft.

Deze demo maakt deel uit van het SmartAgriHub Flagship Innovation Experiment ‘AI4Agriculture’, waarbij maar liefst 8 partners betrokken zijn: de Universiteit Gent, Exobotic, imec, Robovision, Proximus, ILVO en Boerenbond. 

Technologisch hoogstandje

Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits: “Wat we hier zien, is een technologisch hoogstandje. Aan de hand van artificiële intelligentie, snelle mobiele datatransmissie, autonome drones en camera’s worden gegevens verzameld en kan een taak gegeven worden aan een tractor."

"Op die manier kunnen we enorme stappen zetten om onze gewassen op een duurzame manier te beschermen, toch een belangrijke Vlaamse en Europese landbouwambitie. Aan de hand van deze technologische experimenten kunnen we ook nadenken over andere toepassingen in de landbouwsector. Omgekeerd is dit een goede opportuniteit voor technologen om de technische kant van de landbouwsector beter te leren kennen en elkaar te versterken.”

A.I. en 5G: naar een duurzamere landbouw

Een meer duurzame landbouw en voedselproductie kenmerkt zich door:

  • gelijke of een hogere landbouwopbrengst 
  • na het gebruik van minder input zoals bemesting, gewasbescherming en energie,
  • en dat op een aanvaardbare hoeveelheid landbouwgrond
  • en zonder de natuurlijke bronnen uit te putten, namelijk bodem, lucht en water.

Europa bepleit die ambitie in zijn Green Deal en zijn Farm to Fork strategie: daarin spreekt men bijvoorbeeld van een even kwalitatieve plantaardige landbouwproductie als vandaag, maar met een sterk verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (de helft minder!).

Met technologische, datagedreven antwoorden onder de noemer precisielandbouw valt volgens onderzoekers en landbouwers vooruitgang te boeken in die doelstelling. In plaats van het hele veld egaal te behandelen, wil men in precisielandbouw juist ongelijk en gericht werken: alleen daar een product/handeling of meststof toedienen waar nodig, en dan nog in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip en tegen een haalbare kost.

Meer info

Prof. Benny De Cauwer