Xiuping Jiang wins special presentation prize on ECWM10 [26/04/2022]

Xiuping Jiang ECWM10 prize