Voedseloverschotten - voedseldonatieketen

Doelgroep

Studenten bio-ingenieur, studenten industrieel ingenieur

Situering

Voedseloverschotten uit de reguliere voedselketen vinden hun weg naar donaties, waarbij mensen in armoede (deels) voorzien kunnen worden in hun voedselzekerheid. Het teveel aan voedsel kan op een duurzame manier toch in de voedselketen blijven en een bestemming vinden. EFSA heeft in 2018 een advies uitgebracht om voedseldonaties meer mogelijk te maken die in maart 2021 in de Europese hygiënewetgeving werden opgenomen. Er is ook een Europese gids inzake voedseldonaties, opgesteld vanuit de EU Commissie. Vraag is hoe deze versoepelde regels hun weg vinden naar de voedseldonatieketen en hoe diverse actoren hiermee omgaan.

Opdracht

Uitgaande van het EFSA rapport, nieuwe EU hygiënewetgeving en bestaande Europese gids inzake voedseldonaties, wordt gevraagd om de versoepelingen voor de diverse actoren in de donatieketen te onderzoeken.

  1. Acceptoren – distributie organisaties (ontvangers van gedoneerd voedsel en die voor de distributie naar mensen in armoede zorgen) of sociale keukens (ontvangers van gedoneerd voedsel en deze verwerken tot bereidingen al dan niet voor directe consumptie of verloop);
  2. Voedselbanken (centrale spelers in verzamelen en herverdelen over grote range aan vrijwilligersorganisaties);
  3. Donoren – bredere agrovoedselketen (bedrijven die voedsel doneren, vb. supermarkten, verwerkende bedrijven, veilingen groenten en fruit);
  4. Het FAVV speelt een controlerende rol in de bewaking van de voedselveiligheid en hygiëne, ook bij voedseldonaties

Praktische uitwerking

Er worden 4 groepen gevormd van maximaal drie studenten. Iedere groep neemt samen met een coach de literatuur door (fase 1) en neemt een interview af bij één van de leden van de doelgroep (fase 2). Met deze informatie wordt nagegaan welke concrete mogelijkheden en problemen er zijn om de toegestane versoepelingen te implementeren, waar men in de voedseldonatieketen tegenaan loopt en hoe voedseldonaties in het duurzaamheidsprincipe passen. Tot slot wordt in een gemeenschappelijke sessie (met een moderator) een SWOT analyse gemaakt voor de 4 doelgroepen.

Gastlezing

Anne_Laure Gassin, European Commission Directorate-General for Health and Food Safety, Food information and composition, food waste (E1)

Bezoek

Voedselbanken - Meewerken in de praktijk

Coaches en moderator

  •  Acceptoren : prof. Liesbeth Jacxsens
  • Donoren : prof. Mia Eeckhout
  • Voedselbanken : prof. Carl Lachat
  • FAVV/beleid : prof. Mieke Uyttendaele
  • Moderator: Jef Mottar, Gedelegeerd bestuurder BELGISCHE FEDERATIE VAN VOEDSELBANKEN

Timing en evaluatie

Permanente evaluatie, fase 1 afgerond voor Kerstmis (december 2021), fase 2 in februari 2022, fase 3 afwerken tegen mei 2022 gevolgd door de SWOT analyse.