Onderzoek

Publicaties

Agro-voedingsmarketing en consumentengedrag

Onderzoeksdomein

Studie van de marketinguitdagingen die verbonden zijn met landbouwproductie, -producten en voeding in België, Europa en daarbuiten. Consumentengedrag is altijd het uitgangspunt.

Onderzoeksvragen omvatten de rol en impact van persoons-, product-, en omgevingsfactoren zoals communicatie of etikettering op de opinies, percepties, attitudes en keuzes die consumenten maken.

Onderzoeksthema's

 • consumentenacceptatie van technologische innovatie in de voedselketen
 • trends en wijzigingen in het voedingskeuzegedrag
 • impact van ethische en duurzaamheidsoverwegingen van consumenten en burgers

De onderzoeksgroep is actief in diverse Europese onderzoeksconsortia met betrekking tot consumentengedrag ten aanzien van voeding.

Website & contact (Engelstalig)

Rurale Ontwikkelingseconomie

Onderzoeksdomein

Onderzoek in de rurale ontwikkelingseconomie bestudeert de rol van landbouw in rurale ontwikkeling in het Globale Zuiden. Meer bepaald bestuderen we hoe landbouwactiviteiten kunnen bijdragen tot het welzijn, voedselzekerheid en inkomen van boeren arbeiders op landbouwbedrijven.

Onderzoeksthema's

  • Voedselzekerheid en bedrijfssystemen
  • Koffie productie en keten analyse
  • Arbeidsomstandigheden op landbouwbedrijven
  • Inclusive business models, contracten en coöperatieven

   Website & contact (Engelstalig)

   Economie en management van natuurlijke hulpbronnen

   Onderzoeksdomein

   Duurzaam en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen

   Onderzoeksthema’s

   • Evalueren van duurzaamheid en efficiëntie.
   • Analyseren van de impact van beleidsinitiatieven en van de institutionele omgeving op de relatie tussen actoren en de natuurlijke hulpbronnen die zij gebruiken.
   • Waardering van natuurlijke hulpbronnen.

   Deze onderzoeksgroep maakt deel uit van het platform Natuurlijk Kapitaal  van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, universiteit Gent, België.

   Website & contact (Engelstalig)

   Modelling and Optimisation of Decisions in Economics, Resources, Nature and Agriculture (MODERNA)

   De onderzoeksgroep MODERNA adviseert en ondersteunt ondernemers of beleidsmakers met kwantitatieve modellen zoals optimalisatiemodellen, econometrische modellen of bio-economische simulaties.

   Website & contact (Engelstalig)

   Agribusiness marketing en management

   Onderzoeksdomein

   Invloed van de dynamische omgeving waarin bedrijven opereren op de bedrijfsresultaten, waarbij een gestructureerde en doordachte aanpak centraal staat.

   Onderzoeksthema's

   • relaties tussen bedrijven binnen de keten
   • economisch belang van nevenstromen
   • prijsanalyse toegespitst op de opbouw van de vraag- en aanbodmodellen om prijsontwikkelingen te verklaren en te voorspellen.

   Contact

   Agrarische bedrijfseconomie, landbouwbeleid en rurale milieu-economie

   Onderzoeksdomein

   De relatie tussen het landbouwbedrijf en zijn omgeving en hoe dit wordt beïnvloed door het beleid.

   Onderzoeksthema's

   • Gevolgen van het landbouw- en milieubeleid voor bedrijfsbeheer
   • Mogelijkheden van verbreding voor landbouwbedrijven
   • Institutionele economie
   • Transactiekosten
   • Plattelandsbeleid

   Contact