Jeroen Joly on the F-16 debate


Doorgaans hebben beslissingen inzake ons defensie- en buitenlands beleid relatief weinig weerklank in de media en publieke opinie. Waar we als burgers al snel een uitgesproken mening hebben omtrent prominente problemen in onze maatschappij (bv. wekgelegenheid, onderwijs e.d.) en hoe we deze moeten aanpakken (bv. lagere vennootschapsbelasting, onderwijshervorming, … ), is dit vaak veel minder het geval voor buitenlands beleid en defensie.....


Link

VRT Nieuws